Copyright 2019 - foursnow.racing

Jäärajad

Sõiduoskuste arendamiseks ja harjutamiseks kasuta ainult selleks ettenähtud kohti (ametlikud jäärajad, harjutusplatsid).

Nii võid kindel olla, et sinu heasoovlik harjutamine on legaalne ja turvaline.

Markeerimata jäätunud veekogule minek mootorsõidukiga on keelatud.

Samuti ei ole viisakas harjutamiseks kasutada üldkasutatavaid teid ja tänavaid.

f t g m